Velkommen


Jeg er autoriseret psykolog, cand.psych., med privat klinik i Sønderborg. Jeg er tilknyttet sygesikringen.

Jeg foretrækker korte behandlingsforløb (5-12 samtaler). I visse tilfælde kan der være nødvendigt med længere terapiforløb.

Behandlingsmetode er kognitiv adfærdsterapi.

Som regel foregår samtalerne i min klinik men kan også foregå online. Du kan læse mere om online samtaler undere-terapi.

Klinikken er lukket i perioden 1. november 2018 - 15. januar 2019. 
Det vil være nemmest, at få fat i mig via e-mail.