Velkommen


Jeg er autoriseret psykolog, cand.psych., med privat klinik i Sønderborg. Jeg er tilknyttet sygesikringen.

Ventetid på behandling er ca. 2 uger.

Jeg foretrækker korte behandlingsforløb (5-12 samtaler) og at du hurtigst muligt lærer at tage ansvar i eget liv. I visse tilfælde kan der være nødvendigt med længere terapiforløb

Behandlingsmetode er kognitiv adfærdsterapi.

Som regel foregår samtalerne i min klinik men kan også foregå online. Du kan læse mere om online samtaler undere-terapi.