Psykologisk Klinik v/ Ragnar Stefánsson

Personlighedsforstyrrelser

Når man snakker om personlighed, er der tale om:

- Udtryk for den måde, vi sædvanligvis tænker, handler, oplever og udtrykker vores følelser i forskellige situationer

- Udtryk for vores selvopfattelse – vores indre billede af hvem vi selv er

- Udtryk for måden, vi forholder os til andre på

Ca. 10-12 % af befolkningen lider af det man kalder for personlighedsforstyrrelser. Det vil sige:

- Personens måde at føle, tænker, opfatter og især forholder sig til andre, afviger betydeligt fra den måde, hvorpå gennemsnitsmennesket i en given kultur gør

- Personens selvopfattelse er oftest negativ

- Måden pågældende forholder sig til andre medfører til problemer for ham/hende og/eller omgivelserne

Behandling af personlighedsforstyrrelser strækker sig ofte over en årrække.

Personlighedsforstyrrelse deles op i tre grupper, som vist her på siden. Derudover snakke man nogle gange om masochistisk-, aggressiv/sadistisk-, passiv-aggressiv-, og depressive personlighedsforstyrrelse.

Vi har alle symptomer, der kendetenger personlighedsforstyrrelserne - oftest i mindre grad, men det kan alligevel skabe problemer i bestemte situationer. I behandling af f.eks. angstdepressionmisbrugstress og parforhold tager jeg som regel udgangspunkt i pågældendes personlighedsmønster.

 

 

Punkter

 • Gruppe A - "de sære"

  Skizoid
  Skizotypal
  Paranoid

 • Gruppe B - "de impulsive"

  Antisocial
  Histrionisk
  Narcissistisk
  Borderline

 • Gruppe C - "de ængstelige"

  Tvangspræget
  Dependent
  Ængstelig (evasiv)
  Undvigende