Psykologisk Klinik v/ Ragnar Stefánsson

Sygesikringen

Når særlige vilkår foreligger, er der mulighed for at få en henvisning til psykolog hos din praktiserende læge.

Følgende person kan få tilskud:

- røveri-, volds- og voldtægtsofre
- personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
- trafik- og ulykkesofre
- pårørende til alvorligt psykisk syge personer
- personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
- pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
- pårørende ved dødsfald
- personer, der har forsøgt selvmord
- kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
- personer med let til moderat depression 18 år og ældre
- personer der er i aldersgruppen 18 til og med 28 år og lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

    Pris

  • Læs om pris og betingelser

    Jeg vil anbefale, at du læser om pris og betingelser - afbudsregler - inden du bestiller tid for at der ikke opstår kedelige situationer på et senere tidspunkt midt i et samtaleforløb.