Undervisning og kuser

Der tilbydes kurser og foredrag indenfor følgende rammer:

- Kognitiv terapi
- Misbrugspsykologi
- Personlighedsforstyrrelser 
- Selvværd og selvværdstræning

Kurserne er egnet til psykologer, psykiatere, kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger og behandlere på behandlingsinstitutioner.

Kurserne planlægges efter ønsker og behov. Tidsrammen kan således være vidt forskellige. Der kan være tale om foredrag på et par timer, men der kan også være tale om et helt kursusforløb med træning og hjemmeopgaver, der strækker sig over nogle måneder.

EKSEMPLAR AF TIDLIGERE KURSER

- Misbrugsbehandling og personlighedsforstyrrelser – fra opgivelse til arbejdslyst og glæde, Kriminalforsorgen.

- Antisocial vs. dyssocial personlighed, Misbrugscenter Kolding.

- Behandling af dyssocial personlighedsforstyrrelse, Kursus om Personlighedsforstyrrelser, Modul II – Behandling. Arrangør: Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi

- MCMI-III og misbrugsbehandling i Statsfængslet Renbæk. 5. Millon seminar, Konference. Arrangør: Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi

- Om Sydgårdens brug af MCMI og ALF i Statsfængslet Renbæk, Ringgården, undervisningsdag for personalet på Ringgården

- Undervisningsdag for personale i Kriminalforsorgens forbehandlingsprojekter. Kriminalforsorgen.

- Dobbeltfokus ved misbrugsbehandling af kriminelle indsatte. Konference: Misbrugere med dobbeltbelastning – state of the art i dansk og internationalt perspektiv. Konference. Arrangør: Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi og Ringgården

- Personlighedsforstyrrelser og psykoedukation. Konference. Arrangør: Beat the Dragon, Nordisk Netværk for dobbeltdiagnose

- Misbrugsbehandling. Undervisningsdag for personalet på Randers arrest og Misbrugscenter Randers

- Personlighedsforstyrrelser: kriterier, testning og behandling. Kursusforløb på 3 dage for personalet på Sydgården.

- Kursusdage for personalet i Statsfængslet Renbæk.

.