Info

HVAD KOSTER DET?

Du få tilskud fra sygesikringen, hvis du har en henvisning fra din læge. Dermed bliver din andel for første samtale kr. 420,17 og 350,36 for efterfølgende samtaler. Priserne reguleres to gange årligt. 1. april og 1. oktober.


Hvis du er mellem 18 og 20 år og har en henvisning pga. angst eller depression så er behandlingen gratis.


Hvis du ikke har en henvisning, så er pris pr. privat konsultation kr. 1.000-.

 

Hver konsultation varer ca. 50 min.

HVORDAN BETALES?

Betaling foregår med kreditkort eller kontant og der betales hver gang du kommer.
Andre betalingsformer accepteres kun på betingelsen af, at der er indgået en skriftlig aftale med forsikringsselskab, arbejdsgiver, kommunen eller lignende om betaling.

AFBESTILLING

Afbud meddeles senest kl. 16:00 dagen inden aftalt konsultation på tlf. 22 73 07 11.

Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves fuldt honorar.

SYGESIKRINGEN

Hvis du har en henvisning fra din læge så får du tilskud herfra. Læs mere om gældende regler for sygesikringen her ...

Ragnar - hvem er han

Jeg har over 35-års terataupisk erfaring med mange forskellige klientgrupper. Læs mere om, hvem jeg er samt mit CV her ...

Terapimetode

Den primære metode jeg anvender er kognitiv adfærdsterapi, som har en dokumenteret virkning over de problemstillinger som er beskrevet her på hjemmesiden. .

Telefon

 Tlf.: 22 73 07 11

Telefontid: Hverdage mellem kl. 11:30 og 12:15.

Hvorfor svarer manden ikke?

Jeg forsøger, at svare alle henvendelser indenfor en til to arbejdsdage. I ferietider kan det tage længere tid. Jeg svarer ikke på en forespøgsel i weekender/aften/helligdage.

Adresse

Dybbølbjerg 19
6400 Sønderborg  
 
Link til Google Maps 

Kunstneren Ragnar

Jeg er oprindeligt uddannet kunstner og har deltaget i flere udstillinger. Her er et link til min hjemmeside som kunstner. 

Utilsigtede hændelser

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed der optræder i forbindelse med diagnostik, behandling eller pleje, og som medfører skade eller kunne have skadet klienten – og som ikke er en direkte følge af klientens sygdom.

Alle Sundhedspersoner – også psykologer i privat praksis – skal rapportere utilsigtede hændelser. Det er en pligt ifølge Sundhedsloven, kapitel 61. Formålet med at rapportere en hændelse er ikke at klage, men rapporteringen skal medvirke til læring. Formålet er, at vi alle i sundhedssektoren bliver dygtigere og skal lære af vores fejl.

Utilsigtede hændelser skal rapporteres til den region, hvor hændelsen eller skaden er sket.

Rapporteringen til regionen skal ske elektronisk via det internetbaserede rapporteringssystem på hjemmesiden www.dpsd.dk. Der gælder ingen tidsfrist for rapporteringer fra klienter eller deres pårørende.

Som klient eller pårørende har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, herunder fejl, til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som klient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for min eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af det, der er sket, både der, hvor det skete, og i sundhedsvæsenet generelt’. Din rapport bliver sendt til den person, som er ansvarlig for patientsikkerheden der, hvor hændelsen fandt sted. Her vil hændelsen blive analyseret for at finde ud af, hvordan man kan undgå, at noget lignende sker for andre. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet generelt. At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage. Læs om dine muligheder for at klage på www.stpk.dk eller at søge erstatning på www.pebl.dk.

Her er et link til en pjece om utilsigtede hændelser.

Tavshedspligt og håndtering af personfølsomme oplysninger

Jeg arbejder ud fra gældende etikregler for danske psykologer. Disse regler for faglig kvalitet i det terapeutiske arbejde er desuden suppleret af den europæiske persondataforordning, der kræver særlig sikkerhed vedrørende håndtering af personfølsomme oplysninger i alle private og offentlige virksomheder, samt sikrer borgerens ret til kontrol med egne data.

Jeg er forpligtet til at føre journal over samtaler, samt til at opbevare journalen i 5 år, hvorefter den slettes. Oplysningerne bruges til klientadministration og for at sikre en optimal behandling. Journaler opbevares aflåst.

Ved sygesikringshenvisning er jeg forpligtet til at informere egen læge om opstart samt afslutning af samtaler.

Jeg fører journal, med korte notater fra hver enkelt samtale. Jeg videregiver kun oplysninger, såfremt du selv ønsker det, og har givet skriftligt samtykke. Jeg vil altid sikre, at du får indholdet til gennemlæsning inden videregivelse, samt at du får en kopi. Du kan læse nærmere om privatlivspolitik her (åbnes som pdf-fil i nyt vindue).

Du er altid velkommen, at kontakte mig, hvis du vil vide mere om privatlivspolitik.