Velkommen


Jeg er autoriseret psykolog, cand.psych., med privat klinik i Sønderborg. Jeg er tilknyttet sygesikringen.

Ventetid på behandling er ca. 2 uger.

Jeg foretrækker korte behandlingsforløb (5-12 samtaler). I visse tilfælde kan der være nødvendigt med længere terapiforløb.

Behandlingsmetode er kognitiv adfærdsterapi.

Som regel foregår samtalerne i min klinik men kan også foregå online. Du kan læse mere om online samtaler undere-terapi.

I perioden 1. november 2018 - 15. januar 2019 er jeg i Indien for at meditere.
I denne periode vil jeg afsætte højst en time dagligt for samtaler over nettet. Du kan læse mere om denne terapiform under e-terapi. 
Det vil være nemmest, at få fat i mig via e-mail.