Psykologisk Klinik v/ Ragnar Stefánsson

Depression

Depression er en længerevarende følelse af uforklarligt tungsind, overvældende træthed og håbløshed. Til depressionen hører også følelsen af, at ikke slå til, og følelse af at ikke kunne overkomme de ting, man plejer. Tanker, som kører hyppigt igennem hovedet, og som opleves som at opstå ”ud af det blå”, er tanker som ”Jeg duer ikke til noget”, ”Jeg klarer aldrig eksamen”, "Der er ingen der kan lide mig”, osv.

Den hyppigste årsag for depression er sandsynligvis et samspil mellem genetisk sårbarhed og en psykisk belastning, som typisk er et følelsesmæssigt tab eller en længerevarende stresstilstand.

Behandling

Behandling af depression består hyppigst af en kombination af medicin og psykoterapi. Hovedreglen er, at sværere depressioner skal behandles med medicin, medens lettere depressioner først søges behandlet med psykoterapi, og først ved manglende effekt med medicin.

Forebyggelse og langtidsbehandling er afgørende i mange tilfælde.

Den psykoterapeutiske behandlingsdel fokuserer bl.a. på de tanker, som den depressive oplever. En vigtig del af behandlingen er bevidstgørelse af de negative og tilsyneladende automatiske tanker (tanker der opstår hurtigt og ofte ubevist, eks. ”Han/hun gider ikke snakke med mig”, ”Det går altid galt for mig”), der kendetegner den depressive person. Tankerne skal udfordres og erstattes med sundere og realistiske tanker. Ligeledes arbejdes der aktivt med følelser og adfærd. Varigheden af terapien er lidt forskelligt, alt efter hvor alvorlige symptomerne er.

Spørgeskema

Følgende spørgsmål går ind i vurderingen om du er depressiv:

1. har du følt dig trist til mode, ked af det?
2. har du manglet interesse for dine daglige gøremål?
3. har du følt at du manglede energi og kræfter?
4. har du haft mindre selvtillid?
5. har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse?
6. har du følt, at livet ikke var værd at leve?
7. har du haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn?
8a. har du følt dig rastløs?
8b. har du følt dig mere stille?
9. har du haft besvær med at sove om natten?
10a. har du haft nedsat appetit?
10b. har du haft øget appetit

 

 

 

 

 

 

 

Hver 6. dansker rammes af depression

 • Hele Europa markerer folkesygdommen depression i dag (01-10-2014).

  Er din ellers larmende kollega blevet stille og indesluttet? Bliver mormor ikke længere glad for at få familiebesøg? Møder du din nabo lidt for beruset lidt for tidligt på dagen?

 

Ny forskning: Motion hjælper ikke spor på depression

 • Gængs opfattelse af, at fysisk træning virker mod depression, er forkert.

  I årevis har læger og andre fagfolk rådet folk, der lider af depression, til at motionere. En simpel Google-søgning på ordene ’motion’ og ’depression’ leder også til talløse gentagelser af mantraet om, at fysisk træning hjælper til at gøre deprimerede raske.

Naturmedicin

 • Deprimerede behandler sig selv med naturmedicin

  Et stigende antal syge tager naturmedicin mod depression i stedet for at gå til lægen.

   

Vinterdepression: Psykologen slår lysterapi

 • Psykologterapi er markant mere effektiv til at forebygge vinterdepression end lysterapi, viser nyt amerikansk studie.

  Vinterdepression afhjælpes bedst med psykologsamtaler – ikke lysterapi, som ellers har været ekstremt populært de seneste år. Det viser et nyt studie. I virkeligheden er en kombination dog nok at foretrække, siger forsker.