Selvværd

Selvværd er den måde du opfatter dig selv på, den måde du bedømmer dig selv på, og den værdi du tillægger dig selv. Lavt selvværd indebærer dårlig selvopfattelse, at du bedømmer dig selv negativt, at du tildeler dig selv ringe værdier, fokuserer på egne svagheder, samt en følelse af ikke at være berettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept.

Behandling

Behandling af lavt selvværd er en træning, der gennemgår bl.a. følgende trin:

- Undersøgelse af, hvordan den grundholdning, som du har til dig selv, er opstået og hvordan den påvirker dig i det daglige,
- Afdækning af de negative forventninger som opstår i krævende situationer,
- Du lærer at forstå den mekanisme - den negativ cirkel - som gør at du fastholdes i den uhensigtsmæssige adfærd, som vedholder dit lave selvværd,
- Lærer at revurdere dit selvbillede

Behandlingen indebærer, at du skal afprøve det, du lærer, ude i det virkelige liv.

Den negative cirkel


image

Personer med ringe selvværd er fastlåst i en negativ cirkel: Den negativ selvopfattelse medfører at pågældende mangler tiltro til egne færdigheder. Dermed yder vedkommende ikke sit bedste og/eller tilpasser sig andre fremfor at gå efter egne ønsker. Dermed har pågældende forstærket den negativ selvopfattelse.


MEST EFTERSØGTE BEHANDLINGSTILBUD