Psykologisk Klinik v/ Ragnar Stefánsson

Stress

Det er sundt med stress i rigtig mængde, -det skærper vores præstation og giver os ofte det lille ekstra skub, som vi behøver for at få tingene gjort færdige.

 For meget stress er dog i højeste grad usundt.

Årsager

Der kan være mange årsager til at en person udvikler for meget stress. Som der fremkommer af billedet her nedunder, så kan stress kan være en kombination af mange faktorer, både indre som ydre.

 

 

Ofte er årsagen en kombination af flere faktorer som eks. lav selvværdsfølelse, begrænsede coping strategier (håndteringsfærdigheder), samt følelse af uoverskuelige ydre og/eller indre krav.

Symptomer

Fysiske symptomer på stress kan fx være:

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Indre uro
 • Rysten
 • Hyppig vandladning
 • Diarré
 • Nedsat potens
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom

Psykiske tegn på stress kan fx være:

 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat humør
 • Irritabilitet, vrede og aggressivitet
 • Træthed
 • Angst
 • Ubeslutsomhed
Adfærdsændringer kan fx være:
 • Søvnløshed
 • Nedsat præstationsevne
 • Appetitløshed
 • Øget sygefravær
 • Misbrug

Behandling

Psykologisk behandling af stress indebærer bl.a. at man gennemgår årsagsmekanismen der ligger til grund for stress. Det er vigtigt at gennemgå disse eftersom personen er som regel ubevidst om årsagsfaktorerne.

Der bliver stillet spørgsmål til om vedkommende vurderer sig selv realistisk i stressede situationer, om vedkommende skal revurdere sine handlemåder i disse situationer, og/eller hvordan personlighedsmønstret/selvbilledet bidrager til stress.

Behandlingen kan medføre at personen lærer nye handlemåder og at revurdere sine mål i livet.

En stor fejl at sygemelde stressramte – fred og ro gør kun sygdommen værre

 • Sygemeldte med stress risikerer at ryge helt ud af arbejdsmarkedet, lyder argumentet fra to psykiatere.

  Negative tanker står i kø hos mennesker, der lider af stress, og som hovedregel får en sygemelding for at komme til hægterne igen. Men det er den helt forkerte behandling, fastslår to psykiatere, der via jobbet som privatpraktiserende i deres virksomhed PPclinic i Gentofte og Vejle har været i berøring med mere end 10.000 syge.

Kom væk i tide, hvis din boss er et dumt svin

 • Hver tredje gang en medarbejder blandt Akademikernes Centralorganisations medlemmer bliver mobbet, står chefen bag mobningen.

  Grov mobning er ikke kun noget, der foregår blandt børn i skolegården. Også voksne mobber hinanden, og i mange tilfælde er det chefen, der mobber en medarbejder.

 

Punkter

 • Hyppighed

  Der er anslået at ca. 1. million danskere er berørt af stress i dagligdagen..

 • Udbrændthed

  Der er anslået at op imod 500.000 danskere føler sig udbrændte på arbejdsmarkedet.

 • Blodpropper i 'raske' hjerter skyldes især udbrændthed

  Vital udmattelse er den hyppigste årsag til blodpropper hos raske mænd og næsthyppigst årsag hos kvinder, konkluderer dansk forskning.

 • Stress test

  TEST Er du ramt af stress?
  Har du det fint, eller er du stresset - og i hvilken grad? Få svaret i stress-testen her.