Stress

Det er sundt med stress i rigtig mængde, -det skærper vores præstation og giver os ofte det lille ekstra skub, som vi behøver for at få tingene gjort færdige.

 For meget stress er dog i højeste grad usundt.

Årsager

Der kan være mange årsager til at en person udvikler for meget stress. Som der fremkommer af billedet her nedunder, så kan stress være en kombination af mange faktorer, både indre som ydre.

Ofte er årsagen en kombination af flere faktorer som eks. lav selvværdsfølelse, begrænsede coping strategier (håndteringsfærdigheder), samt følelse af uoverskuelige ydre og/eller indre krav.

Symptomer

Fysiske symptomer på stress kan fx være:

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Indre uro
 • Rysten
 • Hyppig vandladning
 • Diarré
 • Nedsat potens
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom

Psykiske tegn på stress kan fx være:

 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat humør
 • Irritabilitet, vrede og aggressivitet
 • Træthed
 • Angst
 • Ubeslutsomhed
Adfærdsændringer kan fx være:
 • Søvnløshed
 • Nedsat præstationsevne
 • Appetitløshed
 • Øget sygefravær
 • Misbrug

Behandling

Psykologisk behandling af stress indebærer bl.a. at man gennemgår årsagsmekanismen der ligger til grund for stress. Det er vigtigt at gennemgå disse eftersom personen er som regel ubevidst om årsagsfaktorerne.

Der bliver stillet spørgsmål til om vedkommende vurderer sig selv realistisk i stressede situationer, om vedkommende skal revurdere sine handlemåder i disse situationer, og/eller hvordan personlighedsmønstret/selvbilledet bidrager til stress.

Behandlingen kan medføre at personen lærer nye handlemåder og at revurdere sine mål i livet.


MEST EFTERSØGTE BEHANDLINGSTILBUD