Sorg og kriser

Sorg er en naturlig del af livet.

Vanligvis heles den på en naturlig måde, når den sørgende gennemgår følelsen, oplever den og kommer videre med sit liv. I enkelte tilfælde benægtes sorgen, og vedkommende gennemgår den ikke - dvs. den går principielt aldrig over. Sorgen kan nogle gange aktivere tidligere sår, som man ikke har bearbejdet, hvilket medfører, at sorgoplevelsen bliver overdreven og ikke i proportion til det aktuelle tab.

Den psykologiske hjælp til en sørgende indebærer to ting:

1) At bearbejde sorgen ved at gennemgå og opleve følelsen af sorg, selv om den er tung og ubehagelig

Dette indebærer at snakke om sorgens alle sider, opleve den igen, og lære at give udtryk for den.

2) At arbejde med sin identitet efter tabet og få øje på nye udviklings- og/eller livsmuligheder

Dette indebærer at finde frem til, hvad dit liv skal nu gå ud på efter dit tab. Du står i en helt ny livssituation, måske har den kommet pludselig og uforventet, og du er nu nød til, at skabe dit eget liv. At skabe sit eget liv, og at lære at stå på egne ben, er med til at heale sorgen.

En person, der oplever stor sorg, kan også lide af depression og angst, og kan være i en tilstand af krisereaktion.

Kriser

Kriser er ofte en vendepunkt i vores liv - vi opdager nye reaktionsmønstre hos os og vil bliver måske nød til at tage våres liv til revurdering. Selvopfattelsen kan ændres.

Behandling af kriser er selvfølgelig afhængig af krisens karakter. Første led i behandlingen er altid at stoppe eventuelle negative påvirkninger af krisen. I startfasen kan der være nødvendigt med sorgreaktion, afspændingsøvelser eller andre tiltag der kan hjælpe dig til at overvinde smerten.

I den videre behandling forsøger jeg - hvis muligt - at se om krisen kan medføre til en positiv udvikling hos dig - dvs. at du lærer nye sider af dig selv at kende og du udvikler dig til en stærkere og mere stabil person. Hvis muligt skal krisen dermed være grunden til din vækst.


MEST EFTERSØGTE BEHANDLINGSTILBUD